Shutterstock 672603715 1
Verzekeringen

Volmacht Portefeuilleanalyse

Volmacht Portefeuilleanalyses (VP) van Neerlandse maken het rendement van uw non-life portefeuille direct inzichtelijk. Onze analyses zijn gelaagd en bieden "actionable data". Speel met nieuwe data sets en stel hypotheses op. Als gevolmachtigd agent heeft u goud in handen, het is tijd om uw data te verzilveren.

G.A. aan het stuur

Als gevolmachtigd agent beschikt u over alle data die nodig is om in controle te zijn over uw volmachtportefeuille. Maar, beschikt u ook over de juiste tooling om deze data in te zetten? Neerlandse stelt u in staat om meer te doen met uw data zodat u gericht sturing kunt geven aan de ontwikkeling van uw portefeuille. 

Eigendom

Via de gebruikelijke volmachtrapportagelijnen beschikt de volmachtgever over meer data dan de volmachtnemer. Maar, als gevolmachtigd agent bent u wel verantwoordelijk voor het resultaat. Neerlandse biedt u een afgeschermde digitale ruimte om uw inzicht zelfstandig te vergroten. Uw klanten, verdienen uw aandacht. 

Rendementsanalyse

Een rendementscijfer alleen zegt weinig over het presteren van uw volmachtbedrijf. U heeft inzicht nodig in de samenstelling van uw CRvp dat verder gaat dan tot nu toe gebruikelijk was. Onze analyses stellen u in staat om direct in te grijpen in de belangrijkste kostenposten, acceptatieprotocollen en premiestelling. 

Onze analyses stellen u in staat om direct in te grijpen in de belangrijkste kostenposten, acceptatieprotocollen en premiestelling.

Externe datasets

Het aantal openbare datasets dat vrij gebruikt mag worden neemt snel toe. Denk bijvoorbeeld aan het RDW register waarmee gecontroleerd kan worden of een auto als taxi wordt gebruikt. En denk ook aan de LeefBarameter 2.0 en  Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) waarmee u uw portefeuille kunt beoordelen en uw eigen risicoprofiel kunt samenstellen. Neerlandse stelt u in staat om gebruik te maken van deze ontwikkelingen. Uw data is de sleutel om toegang te krijgen tot de mogelijkheden.

Hypothese

Hypotheses worden pas echt interessant wanneer u kunt inzoomen op het detail en combinaties kunt maken met externe datasets. Zo kunt u bijvoorbeeld snel uitrekenen welke kostenbesparing u kunt realiseren wanneer u met andere schadetarieven zou werken of wanneer u aanpassingen doorvoert in uw voorwaarden. 

Meer info? Bel ons gerust!
Robert Smeets Data-analist +31 88 201 2000
Bekijk onze andere diensten
Overstromingsverzekering

Neerlandse en Lloyd’s garanderen 100% dekking op elke overstromingsrisicoverzekering. Dát kan geen andere verzekeraar u bieden.

Alternatieve Capaciteit

Neerlandse is als Lloyd's coverholder verbonden met de internationale markt in verzekeringscapaciteit. Neerlandse levert tekencapaciteit voor de volmachtmarkt in partnership met internationale risicodragers én het volmachtbedrijf. 

Volmacht Data Services

Neerlandse's data services maken geautomatiseerde volmachtprocessen mogelijk waarbij een externe data component vereist is. Neerlandse levert op maat toepassingen zoals geautomatiseerde pechhulp-dekking, aanvullende data sets bij premieberekeningen en premie engines.