Neerlandse Lloyds Lloyd’s Coverholder overstromingsrisicoverzekering flood insurance Molen Zee
overstromingsverzekering

Vrijwillige overstromingsverzekering voordeliger dan verplichte kartelverzekering van het Verbond

Uit analyse blijkt dat de nieuwe vrijwillige verzekering van Neerlandse vele malen voordeliger is dan de verplichte kartelverzekering die het Verbond in 2013 voorstelde. De nieuwe overstromingsverzekering is gebaseerd op de catastrofeverzekering zoals geïntroduceerd in 2012 maar kent vele verbeteringen.

15 november 2016
> Overstromingsverzekering

De introductie van deze catastrofeverzekering in 2012 heeft Nederland destijds behoed voor het plan van het Verbond van Verzekeraars - de belangenbehartiger van Nederlandse verzekeringsmaatschappijen - om overstromingsdekking verplicht te koppelen aan elke opstal- en inboedelpolis (dus ook voor woningen zónder overstromingsrisico). Deze koppelverkoop bleek in strijd met het mededingingsrecht.

Het Verbond reageerde verbolgen, en noemde dit “een gemiste kans”. In het jaarverslag van ACM kunnen we lezen dat het vooral een gemiste kans was van het Verbond om 155 tot 310 miljoen extra premie om te kunnen zetten zonder dat daar afdoende dekking tegenover stond. De voorgestelde dekking van het Verbond rekende namelijk terug naar maximaal 5 duizend euro per polis bij een overstroming van gemiddelde omvang.

In de media stelde het Verbond voor dat de premie slechts "enkele tientjes" per jaar zou bedragen, maar gaf hier geen duidelijkheid over. Ook in de aanvraag bij de ACM was de premiestelling niet geheel duidelijk, aangezien het in deze aanvraag om “5% tot 10% van de opstal- en inboedelpolis, plus bijkomende kosten” zou gaan.

Uitgaande van alleen de 10% opslag en de bijkomende kosten buiten beschouwing gelaten, blijkt de nieuwe overstromingsverzekering van Neerlandse vele malen voordeliger. De gemiddelde premie voor een particuliere inboedelpolis bedraagt 121 euro per jaar, en voor een gemiddelde opstalverzekering bedraagt deze 211 euro per jaar. In totaal is dat 332 euro, tellen we daar de assurantiebelasting bij op dan komen we op 401,72 euro per jaar. Wanneer we alleen 10% meer zouden betalen voor overstromingsdekking, dan betalen we jaarlijks gemiddeld 40,17 euro voor deze dekking, exclusief de bijkomende kosten.

In het plan van het Verbond betaalde iedereen deze opslag, ook gezinnen buiten de risicogebieden. Stel voor het gemak dat de ene helft van Nederland niet overstroombaar is, dan betaalt deze helft dus mee aan de risicodragende polissen van de andere helft. Dan betekent al gauw 80 euro per risicodragende polis voor overstromingsdekking.

Maar waar het uiteindelijk om gaat is de vraag welke dekking wordt gerealiseerd met dit bedrag. Het Verbond stelde 1 miljard eigen behoud en 4 miljard herverzekeringskapitaal tegenover deze opslag. Bij een overstroming van enige omvang - en daar houdt ook Minister Schultz rekening mee - dan rekent deze capaciteit terug naar een paar duizend euro per polis in de getroffen gebieden. Over een druppel op een gloeiende plaat gesproken.

De gemiddelde premie van Neerlandse voor volledige dekking van een gemiddelde woning, opstal en inboedel, inclusief assurantiebelasting komt met een premie van minder dan 87 euro per jaar daarmee veel voordeliger uit, waarbij de dekking reëel is.

Gerelateerde artikelen
Neerlandse Wint Nvga Am Innovatieprijs 2017 Overstromingsrisicoverzekering Overstroming Risico Verzekering overstromingsverzekering "Winnaar Innovatieprijs droomt van het creëren van een nieuwe markt"

Bron tekst: Irene Okkerman, Irenergy
Bron foto: NVGA

Neerlandse won met haar Overstromingsrisicomodel de NVGA AM Innovatieprijs op 19 april jongstleden. De jury prees Neerlandse om haar volhardendheid te komen tot een verzekeringsoplossing voor een risico dat niet eerder verzekerbaar bleek te zijn. 

Fotografie: Erik van der Burgt media Rogier van der Kooy Versteeg: "Verzekeraars moeten echt het roer omgooien"

Tekst Robert Paling, Fotografie Erik van der burgt, Gepubliceerd in AM:Special Juni 2017

Naast de geprezen herintroductie van de overstromingsverzekering is er volgens Van der Kooy Versteeg ook op andere verzekeringsdomeinen nog een wereld te winnen. Voornamelijk door het veel nauwkeuriger inzetten van data.