Fotografie: Erik van der Burgt
media

Rogier van der Kooy Versteeg: "Verzekeraars moeten echt het roer omgooien"

Het verhaal van Neerlandse Verzekeringen is het verhaal van twee Brabantse vrienden die hun droom waarmaakten. Het feit dat hun overstromingsverzekering na jaren ploeteren eindelijk door vriend en vijand geprezen wordt, is voor medeoprichter Rogier van der Kooy Versteeg geen reden om achterover te leunen. Ook op andere verzekeringsdomeinen is volgens Van der Kooy Versteeg dankzij een veel nauwkeurigere inzet van data nog een wereld te winnen.

30 juni 2017

Roots

Rogier van der Kooy Versteeg is maar wat trots op zijn roots, dit ondanks het ontbreken van een Brabants accent. AM wordt bij binnenkomst in het Videolab in Eindhoven door Van der Kooy Versteeg welkom geheten in de volgens hem "slimste regio ter wereld".

Traditioneel volmachtbedrijf

Toch begon het allemaal wat minder hip and happening voor Van der Kooy Versteeg en medeoprichter van Neerlandse Kosta Keramopoulos. Na hun middelbareschooltijd in Uden belandde Van der Kooy Versteeg bij een assurantiekantoor in het dorp, eerst als adviseur, later als lid van het managementteam. “Het was echt een traditioneel bedrijf. Ik werkte daar met veel plezier maar dacht ook al met Kosta na over hoe je klantcontact bij autoverzekeringen beter zou kunnen inrichten”, aldus de ondernemer. Het zou uiteindelijk leiden tot ikRijverzekerd, het minder bekende zusterbedrijf van Neerlandse, dat bemiddelt in autoverzekeringen via autobedrijven overal in Nederland. Keramopoulos belandde na zijn studie bij adviesorganisatie Berenschot, ook niet direct een organisatie die je associeert met een dynamische start-upcultuur.

Documentaire

Het was in 2007 dat Kosta Keramopoulos de documentaireHoera het klimaat verandert (VPRO)over het overstromingsgevaar zag. “We belden elkaar in die tijd altijd wel als we iets bijzonders op televisie zagen, maar nu wisten we allebei dat we hier iets mee moesten. Hans van Ommen van Eurolloyd had eerder de catastroferisicoverzekering met overstromingsdekking geïntroduceerd. Onze insteek was om deze verzekering groots in de markt te zetten. Alleen bleek Eurolloyd net te zijn verkocht en het product werd van de markt gehaald. Daarom besloten we het zelf te gaan doen."

Alleen was dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Het duurde alleen al twee jaar voordat we met de juiste mensen aan tafel zaten bij Lloyd’s of London.” Complicerende factor daarbij was dat er nog geen overstromingsrisicomodel bestond voor Nederland. Samen met universiteiten, TNO en ingenieursbureaus dokterden de twee Neerlandse-oprichters dit uit. Van der Kooy Versteeg: “Er was wel wat data over overstromingen beschikbaar, maar verder dan een cumulatie van de verschillende risico’s kom je daar niet mee. Wil je op individuele basis verzekeringen aanbieden, dan begin je met een risicomodel.”

“Het duurde alleen al twee jaar voordat we met de juiste mensen aan tafel zaten bij Lloyd’s of London.”

Overstromingsscenario's

De risicodata zijn afkomstig van onder andere Rijkswaterstaat en worden gegenereerd uit de inspecties die de verschillende waterschappen iedere zeven jaar doen om het overstromingsrisico te bepalen in de bijna honderd dijkringen waaruit ons land is opgebouwd. Daaroverheen worden alle adressen van Nederland gelegd. “Op die manier kun je niet alleen fijnmazig in beeld brengen wat het werkelijke overstromingsrisico is, je kunt er ook een premiemodel aan koppelen.”Met het overstromingsrisicomodel krijgen consumenten realtime inzage in het overstromingsrisico waaraan hun huis blootstaat en welk prijskaartje eraan hangt om dat risico te verzekeren. “70 procent van ons land is overstroombaar als je alleen rekening houdt met de zeespiegel. Maar er is niet één overstromingsscenario te bedenken waarbij de impact voor alle delen van het land even groot is. Voor veel locaties in Nederland is de kans op een overstroming vergelijkbaar of zelfs significant groter dan de kans op brand.”

"Voor veel locaties in Nederland is de kans op een overstroming vergelijkbaar of zelfs significant groter dan de kans op brand.”

Kadebreuk Wilnis

Zo is het overstromingsrisico in Eindhoven tamelijk beperkt. Logisch, zou je zeggen gelet op het feit dat grote rivieren op een flinke afstand liggen. Al zegt dat volgens Van der Kooy Versteeg niet altijd iets. “Bij de kadebreuk bij Wilnis in 2003 was niet zozeer de ringvaart die een woonwijk blank zette de boosdoener, maar de veenkade die verschoof. In die zin is het overstromingsrisico in een waterrijke stad als Dordrecht niet per se hoger dan in een stad als Den Bosch. De premie pakt in de eerste stad waarschijnlijk lager uit omdat de waterkeringen daar berekend zijn op het vaker voorkomen van overstromingen. In Den Bosch en omgeving is bij de aanleg van de waterkeringen uitgegaan van optimistischer scenario’s.” 

Andere factoren die de premie kunnen drukken zijn de mogelijkheid om vloedschotten of zandzakken te plaatsen voor de eigen woning of bijvoorbeeld te kiezen voor een lager verzekerd bedrag. Met de overstromingsrisicoverzekering van Neerlandse kan iedereen met een binnendijkse woning individueel een verzekering afsluiten tegen overstromingsgevaar. “Daarmee onderscheiden we ons nadrukkelijk van de verzekeringspools die er voor andere catastrofes zijn.”

“Daarmee onderscheiden we ons nadrukkelijk van de verzekeringspools die er voor andere catastrofes zijn.”

Het Verbond

Toch verzette het Verbond van Verzekeraars zich lange tijd tegen het ontstaan van individuele polissen. Er moest en zou een collectieve oplossing komen waarbij iedereen verplicht verzekerd is voor overstromingsgevaar. Van der Kooy Versteeg begrijpt wel waar die wens vandaan kwam. “Na de watersnoodramp van 1953 heeft de verzekeringsbranche geconstateerd dat een dergelijke schade niet te dragen was. In 1954 nam het Verbond een bindend besluit op grond waarvan het de leden (van het Verbond) verboden werd dekking te verlenen tegen het risico van overstromingen. In 1998 is dit bindend besluit, naar aanleiding van mededingingsregelgeving van de Europese Unie, ingetrokken. Na de aanleg van de Deltawerken was de verzekeringsbranche weer aan zet om met een oplossing te komen.”

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zette in 2012 een streep door de verplichte verzekering omdat het ervoor zou zorgen dat dat consumenten niet zouden kunnen kiezen uit concurrerende producten. Bovendien zou de verplichtstelling ook mensen treffen die niet of nauwelijks overstromingsrisico hebben, iets waarvoor volgens de ACM nauwelijks maatschappelijk draagvlak zou zijn. Ook een verzekering via een poolconstructie is volgens Van der Kooy Versteeg geen goede oplossing. “Dat zou bij een werkelijke ramp slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn. Het nadeel van een oplossing waarbij je alles collectief voor iedereen wilt regelen, is dat je als gedupeerde nooit krijgt waar je recht op hebt. En misschien nog wel belangrijker: het werkt het gebrek aan risicobewustzijn van de Nederlander volledig in de hand, een gevaar op zich.”

NVGA am: Innovatieprijs

Toch heeft ook de overstromingsverzekering van Neerlandse tijd nodig gehad om te landen. “We zijn in 2012 begonnen met het verkopen van de verzekering via onze eigen kanalen. Dat was commercieel nog geen groot succes. Waarschijnlijk omdat we in het begin nog te weinig zichtbaar en te duur waren. De overstromingsrisicodata waren in die tijd nog niet zo fijnmazig en compleet als nu wel het geval is, wat resulteerde in hogere premies.” Inmiddels is de verzekering gefinetuned en de premie drastisch verlaagd. De verzekering wordt sinds 2015 alleen nog maar aangeboden via het intermediair. Zo bieden Geerts uit Oosterhout en het Amsterdamse Klap Verzekeringen hem onder eigen label aan en is de dekking dit jaar ook toegevoegd aan het assortiment van serviceprovider DAK. “Er staat nu echt een nieuw product met nieuwe tooling. Het winnen van de NVGA am: Innovatieprijs is een bevestiging vanuit de markt dat we met andere partijen een product hebben ontworpen waar echt behoefte aan is.”

"Het winnen van de NVGA am: Innovatieprijs is een bevestiging vanuit de markt dat we met andere partijen een product hebben ontworpen waar echt behoefte aan is.”

Big data

Hoewel Van der Kooy Versteeg weinig heeft met een vrijblijvend gebruik van het begrip big data is het volgens hem zonder alle data onmogelijk om een complete en fijnmazige verzekeringsoplossing uit te dokteren. “Met de cloud-georiënteerde techniek van nu is het veel makkelijker om gebruik te maken van al die data, bijvoorbeeld via het platform dat Amazon daarvoor heeft ontwikkeld. ”Traditionele verzekeraars maken hier wat hem betreft nog veel te weinig gebruik van, waarbij hij vooral put uit de ervaringen met autoverzekeringen. Zusterbedrijf ikRijverzekerd hanteert volgens Van der Kooy Versteeg heel andere acceptatiecriteria dan de doorsnee autoverzekeraar. “Een gewone autoverzekeraar kijkt sec naar het type auto, de leeftijd van de bestuurder en het postcodegebied en hangt daar een premie aan. Daarom is een autoverzekering in pakweg Zoetermeer duurder dan in het oosten van het land. Maar ik ben niet alleen geïnteresseerd in de woonplaats maar ook op welke manier er gebruikgemaakt wordt van de auto. Als het de tweede auto is die meestal stilstaat is de kans ook aanwezig dat de kinderen deze na het behalen van hun rijbewijs mogen gebruiken om mee op stap te gaan. Dat zou voor ons een reden kunnen zijn om die verzekerde liever niet in portefeuille te hebben.”  Ook bij het drukken van de combined ratio vertrouwen traditionele verzekeraars volgens de ondernemer nog te veel op de grote getallen. “Onderzoek leert dat schadesturing tot wel 30% duurder is dan dat je via een slimme schadeveiling wel drie of vier offertes aanvraagt.”

Zodiacje

Innovatie blijft in zijn beleving nog te veel hangen in het sleutelen aan bestaande businessmodellen en heeft vaak veel weg van windowdressing voor gevorderden. Ook de zogeheten veiligrijden-verzekeringen beschouwt hij als een add on die de (jonge) verzekerde uiteindelijk zelf betaalt. “Wil je uiteindelijk naar een levensvatbare toekomst voor schadeverzekeraars dan zul je de bereidheid moeten hebben om het roer om te gooien. We moeten echt een andere kant op. Ik besef uiteraard dat dat makkelijker gaat met een zodiacje dan met een tanker. En waar het in andere sectoren gebruikelijker is om met minimum viable (levensvatbaar) products te werken, ben je in de financiële sector al snel verplicht om een vergunning aan te vragen. Dat is ook de reden dat wij onszelf eigenlijk niet zien als een standaard verzekeringsbedrijf, ook al hebben we uiteraard wel een vergunning. Het geeft ons de ruimte om met anderen supervette dingen te ontwikkelen en snel knopen door te hakken.”

Tekst Robert Paling, Fotografie Erik van der burgt

Gepubliceerd in AM:Special Juni 2017


“Wil je uiteindelijk naar een levensvatbare toekomst voor schadeverzekeraars dan zul je de bereidheid moeten hebben om het roer om te gooien."
Gerelateerde artikelen
Neerlandse Wint Nvga Am Innovatieprijs 2017 Overstromingsrisicoverzekering Overstroming Risico Verzekering overstromingsverzekering "Winnaar Innovatieprijs droomt van het creëren van een nieuwe markt"

Bron tekst: Irene Okkerman, Irenergy
Bron foto: NVGA

Neerlandse won met haar Overstromingsrisicomodel de NVGA AM Innovatieprijs op 19 april jongstleden. De jury prees Neerlandse om haar volhardendheid te komen tot een verzekeringsoplossing voor een risico dat niet eerder verzekerbaar bleek te zijn. 

Neerlandse Lloyds Lloyd’s Coverholder overstromingsrisicoverzekering flood insurance Molen Zee overstromingsverzekering Vrijwillige overstromingsverzekering voordeliger dan verplichte kartelverzekering van het Verbond

Uit analyse blijkt dat de nieuwe vrijwillige verzekering van Neerlandse vele malen voordeliger is dan de verplichte kartelverzekering die het Verbond in 2013 voorstelde.