Neerlandse Lloyds Lloyd’s Coverholder overstromingsrisicoverzekering flood insurance Strand Oosterschelde Windmolen
overstromingsverzekering

Het Nederlandse overstromingsrisco, groter dan gedacht

Zoals bekend in binnen- en buitenland is Nederland grotendeels potentieel overstroombaar. Maar liefst 26% van de Nederlandse bodem ligt onder N.A.P. waarbij nog eens 29% van het overige grondgebied overstroombaar is vanuit rivieren. In onze delta lopen 9 miljoen inwoners het risico slachtoffer te worden van een overstroming in een gebied waar tweederde van het BNP wordt verdiend.

15 januari 2015
> Overstromingsverzekering

Om overstromingen te voorkomen wordt Nederland beschermd door 3.500 kilometer primaire keringen (buitenwaterkerend) en 14.000 kilometer secundare (regionale) keringen (binnenwaterkerend). Voor primaire keringen is in de Waterwet per gebied (dijkring) de maximaal aanvaardbare overschrijdingskans bepaald voor de waterstanden die gelden voor de primaire keringen. De veiligheidsnormen variëren van 1 per 250 jaar langs de Maas tot 1 per 10.000 jaar voor de dijkringen Noord- en Zuid-Holland.

Dit betekent dat de primaire waterkeringen van de dijkringen in Noord- en Zuid-Holland bestand zouden moeten zijn tegen een maximale waterstand die minder dan eens in de 10.000 jaar voorkomt. Langs de Maas zou dit eens in de 250 jaar moeten zijn. Voor regionale keringen zijn normeringen regionaal bepaald en zijn daardoor niet landelijk inzichtelijk, noch toetsbaar. Inschattingen van het de kans op een regionale overstromingen varieren van 1 per 100 tot 1 per 1.000 jaar.

Primaire waterkeringen worden periodiek getoetst. Uit de meest recente toetsing blijkt dat 1/3 van de primaire dijken niet voldoet aan de norm zoals gesteld in de wet. Uit studies zoals Veiligheid Nederland in Kaart blijkt ook dat de gemiddelde overstromingskans vele malen groter is dan verondersteld zou worden afgaande van de Waterwet. Hierbij wordt het regionale risico, met een relatief grote kans, door VNK zelfs buiten beschouwing gelaten

De risicoperceptie bij de meeste Nederlandse huishoudens is echter relatief laag. Deze lage risicoperceptie valt te verklaren uit het feit dat Rijkswaterstaat en waterschappen in het verleden weinig communiceerden over het overstromingsrisico en het werk dat werd verzet om Nederland droog te houden. De houding van de Nederlandse verzekeringssector die het onmogelijk maakte het risico afdoende te verzekeren heeft daarbij ook bijgedragen aan de lage risicoperceptie.

Ondanks diverse inspanningen van de overheid bleek in 2013 uit het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de Nederlandse overheid zich wel met overstromingsgevaar bezig houdt, maar dat de gemiddelde Nederlander weinig tot nooit bij de gevaren stilstaat.

Dit gebrek aan risicobewustzijn vormt op zichzelf een gevaar. In de Randstad kan maar 15 procent van de mensen geëvacueerd worden ten tijde van een overstroming, bij een eventuele overstroming zal helaas een veel groter deel in de auto stappen. In de reactie op het OESO rapport schreef de Minister: “Overstromingen kunnen leiden tot grote aantallen slachtoffers en tot grote economische schade. Daar zijn we ons niet voldoende van bewust. We zijn weliswaar goed beschermd, maar honderd procent veiligheid bestaat niet. ”

“Overstromingen kunnen leiden tot grote aantallen slachtoffers en tot grote economische schade. Daar zijn we ons niet voldoende van bewust. We zijn weliswaar goed beschermd, maar honderd procent veiligheid bestaat niet. ”

Om mensen risicobewuster te maken lanceerde de Minister eind 2014 de website Overstroomik.nl. Alhoewel deze website een goede inschatting geeft van de gevolgen van het falen van primaire keringen, wordt het regionale risico anno 2016 nog steeds niet vermeld op deze site. Ook hierdoor onderschatten nog altijd veel mensen het overstromingsrisico. De kans op een regionale overstroming varieert van 1 per 100 tot 1 per 1.000 jaar. Een voorbeeld van een overstroming als gevolg van het falen van een regionale kering is de overstroming in Wilnis in 2003.

Voor veel inwoners van Nederland is de kans op een overstroming groter dan de kans op een woninginbraak, waarbij de gevolgen vele malen groter kunnen zijn.

Gerelateerde artikelen
Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Brug Kerk Rivier overstromingsverzekering Villaverzekeringen van Turien krijgen volledige overstromingsdekking

In samenwerking met Aon Reinsurance Solutions breidt Turien & Co. Assuradeuren per 1-1-2020 premium woonverzekeringen uit met overstromingsdekking.

Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Brug Molen Kanaal overstromingsverzekering Stijgende zeespiegel bedreigt drie keer meer mensen dan gedacht

Niet 80 maar 300 miljoen mensen worden bedreigd door de zeespiegelstijging.