Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Kasteel Rivier Boot 1
overstromingsverzekering

Extreme wateroverlast in Limburg

De provincie Limburg heeft te maken met grote wateroverlast door extreme regenval en hoge waterstanden. Huizen, winkels en bedrijven zijn onder water gelopen, auto’s zijn zwaar beschadigd en mensen hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten.

21 juli 2021

Algemeen beeld

De situatie is ernstig; de impact van de wateroverlast is enorm en het gevaar is nog niet geweken nu het hoge water richting het noorden trekt. Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord zijn opgeschaald en samen met hulpdiensten, waterschappen en gemeenten wordt met man en macht gewerkt om de wateroverlast en schade zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het kabinet ondersteunt de Veiligheidsregio’s met hulp van Rijkswaterstaat en Defensie. Ook is er nauw contact met onze buurlanden die zijn getroffen; we leven mee met Duitsland, België en Luxemburg en bieden hulp aan.

Het kabinet heeft grote waardering voor de grote inzet van alle hulpverleners. Het is belangrijk dat zij niet voor de voeten worden gelopen. Daarom aan iedereen de oproep: kom níet naar het rampgebied. Blijf weg en zorg dat de mensen daar hun werk kunnen doen.

Wat moeten slachtoffers doen?

"Voor benadeelden is het voornaamste om zichzelf en hun naasten in veiligheid te brengen", aldus directeur Kosta Keramopoulos van de Neerlandse. "En waar mogelijk de schadelast te beperken. Vervolgens is het belangrijk de schade snel te melden, zodat je verzekeraar zo snel mogelijk hulp kan bieden."

De verzekeraars adviseren verder:

  • Sluit elektra af daar waar contact is met water.
  • Plaats meubels op blokjes hout. Omwikkel die blokjes met huishoudfolie om te voorkomen dat het vocht alsnog in de meubels trekt.
  • Verwijder vloeren die nat en verloren zijn gegaan.
  • Maak foto’s van de schade en meldt de schade zo snel mogelijk bij je adviseur of verzekeraar.
Voor benadeelden is het voornaamste om zichzelf en hun naasten in veiligheid te brengen

Tegemoetkoming schade

Het kabinet leeft mee met alle getroffenen, de Limburgers staan niet alleen. De situatie is dusdanig ernstig dat het kabinet spreekt van een ramp. Dat betekent dat besloten is de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts) toe te passen, zodat mensen een tegemoetkoming kunnen krijgen voor geleden schade die niet door verzekeraars wordt vergoed. Op dit moment is er nog veel onduidelijk, de situatie is nog niet stabiel. Maar het kabinet vindt het wel belangrijk nu al deze stap te zetten. Zodra het schadegebied kan worden vastgesteld, kan er ook begonnen worden met het vaststellen van de daadwerkelijk geleden schade en de gemaakte kosten. Het kabinet laat wel al onderzoek doen om inzicht te krijgen in de omvang van de schade.

Grote opgave

De hevige regenval, hoge waterstanden en wateroverlast zorgen voor een uitzonderlijke situatie voor deze tijd van het jaar. In de klimaatbestendigheid van het watersysteem is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. De huidige situatie maakt duidelijk dat het van groot belang is dat de overheid blijft werken om onze woonomgeving en infrastructuur beter bestendig te maken tegen extreem weer, zoals de regenval van de afgelopen dagen.

Gerelateerde artikelen
Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Brug Molen Kanaal overstromingsverzekering Stijgende zeespiegel bedreigt drie keer meer mensen dan gedacht

Niet 80 maar 300 miljoen mensen worden bedreigd door de zeespiegelstijging.

Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Rotterdam Rivier 2 overstromingsverzekering a.s.r. breidt overstromingsdekking uit

a.s.r. breidt, naar eigen zeggen, als eerste verzekeraar in Nederland de verzekeringen voor gebouwen en roerende goederen uit met een overstromingsdekking.