Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Rotterdam Rivier 2
overstromingsverzekering

a.s.r. breidt overstromingsdekking uit

a.s.r. breidt, naar eigen zeggen, als eerste verzekeraar in Nederland de verzekeringen voor gebouwen en roerende goederen uit met een overstromingsdekking. Hierdoor zijn klanten van a.s.r., zowel particulier als zakelijk, vanaf 1 januari 2020 automatisch beter verzekerd voor schade bij overstromingen. a.s.r. zegt hiermee in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering.

14 oktober 2019

Momenteel is er een gat tussen wat de overheid kan uitkeren bij schade door een overstroming volgens de wet, en voor welke overstroming de klant nu verzekerd is. a.s.r. zegt als verzekeraar maatschappelijk relevant te willen zijn en wil dit onder andere doen door oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen toe.

Daarom geldt per 1 januari 2020 voor alle particuliere en zakelijke klanten van a.s.r. een automatische uitbreiding van hun huidige neerslagdekking. Dit geldt voor de Woonhuis-, Inboedel-, Recreatiewoning-, Bedrijfsgebouwen, Roerende Zaken- en Inventaris-Goederenverzekering. Met de uitbreiding van deze neerslagdekking zijn klanten van a.s.r. verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, als gevolg van overstroming door het falen van een niet-primaire waterkering.

"Als de Rijn, een primaire waterkering, overstroomt is er bijvoorbeeld geen dekking."

Primaire- versus niet-primaire waterkeringen

Met waterkeringen bedoelt a.s.r. objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, het IJsselmeer of een grote rivier zoals de Rijn. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet, bijvoorbeeld keringen langs regionale rivieren of kanalen.

Geul en Rijn

In de praktijk betekent de gewijzigde dekking dat wanneer bijvoorbeeld de Geul, een secundaire waterstroom, overstroomt dat de schade onder de overstromingsdekking valt, meldt woordvoerder Rosanne de Boer van ASR in een toelichting. “Als de Rijn, een primaire waterkering, overstroomt is er bijvoorbeeld geen dekking.”

Gerelateerde artikelen
Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Kasteel Rivier Boot 1 overstromingsverzekering Extreme wateroverlast in Limburg

De provincie Limburg heeft te maken met grote wateroverlast door extreme regenval en hoge waterstanden.

Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Brug Molen Kanaal overstromingsverzekering Stijgende zeespiegel bedreigt drie keer meer mensen dan gedacht

Niet 80 maar 300 miljoen mensen worden bedreigd door de zeespiegelstijging.